Hizmetlerimiz

Çift & Aile Danışmanlığı

İlişki ve aile terapisi, ilişkilerin dinamiklerine odaklanarak aile içi ilişkilerin problem üreten kısımlarını azaltıp, olumlu boyutların beslenmesini sağlayan bir terapi yöntemidir.

Çocuk Terapisi

Çocuklar yaşadıkları psikolojik güçlüklerle ilgili terapi desteği alabileceği gibi, herhangi bir problem yaşamadıkları noktada gelişimlerini desteklemek amaçlı da terapiye devam edebilirler. Genellikle 4-10 yaş grubundaki çocuklar çocuk terapisi alanında değerlendirilir.

Çocuk Terapisi

Çocuklar yaşadıkları psikolojik güçlüklerle ilgili terapi desteği alabileceği gibi, herhangi bir problem yaşamadıkları noktada gelişimlerini desteklemek amaçlı da terapiye devam edebilirler. Genellikle 4-10 yaş grubundaki çocuklar çocuk terapisi alanında değerlendirilir.

Hamile ve Doğum Psikoterapisi

Dünyada prenatal (doğum öncesi) ve perinatal (doğum anı) psikoloji olarak geçen alanlar varken, Hamile ve Doğum Psikoterapisi ülkemizde ve dünyada yeni bir psikolojik destek alanıdır.

Grup Psikoterapisi

Grup terapisi, bireysel terapinin grupla yapılan halidir. Grup terapisinde danışanlar kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer danışanlarla beraber, eğitim almış lider bir psikoterapist eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar.

Grup Psikoterapisi

Grup terapisi, bireysel terapinin grupla yapılan halidir. Grup terapisinde danışanlar kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer danışanlarla beraber, eğitim almış lider bir psikoterapist eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar.

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı, taciz, tecavüz ve bir çok sorunun tedavisinde kullanılan etkili ve güçlü bir yöntemdir.

Şema Terapi

Yaşamın erken yıllarında karşılanmamış temel duygusal ihtiyaçlar şemaları oluşturarak şimdi ki zamanda uyum bozucu yaşantılara neden olur. Şema terapi ise bu ihtiyaçların fark edilmesi ve dönüştürülmesi ile ilgili müdahalelerde bulunur. Uzun süreli bilişsel, duygusal, ilişkisel ve davranışsal kalıpların değiştirilmesi çerçevesinde, temel duygusal ihtiyaçların anlaşılması ve bu ihtiyaçların uyum sağlayıcı bir biçimde karşılanmaları amacıyla yollar öğrenmelerinde danışanlara yardımcı olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel davranışçı terapi, olayları algılama ve yorumlama biçimimizin, duygusal ve davranışsal tepkilerimizi değiştirdiği temel varsayımı üzerine şekillenmiştir ve sıkıntı yaratan belirtileri hedef alarak sıkıntıyı azaltmayı, düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ve sorun çözmede yardımcı olacak yeni stratejiler öğretmeyi amaçlayan etkililiği bir çok bilimsel araştırma ile kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir.

“An’da” Çözüm ve Dönüşüm Var…

Bilgi almak, randevu & sorularınız için bizi arayın!

  • 0545 877 22 37